Priča o nama, kratka istorija preduzeća...

Nastali smo 1986 godine, među pionirima porodičnog malog biznisa u bivšoj SFR Jugoslaviji kao UNIPLAST s.z.r. za proizvodnju najlonske ambalaže i plastične galanterije. Do početka rata smo bili poznati u svim republikama bivše države i imali smo preko 500 stalnih kupaca i kooperanata. Sa nestankom zajedničke zemlje, nestalo je i naše tržište. Tih ratnih godina se preorjentišemo na trgovinu žitaricama i opet koristimo već poznate kontakte u Bosni i Hercegovini kao i u Hrvatskoj. Trgovina žitaricama, kamenim agregatima, šljunkom i peskom ostaje naša primarna delatnost do danas. PRIZMA-SN d.o.o. je nastala 1997. godine u Bačkoj Palanci sa osnovnom delatnošću prevoza robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Učešće u velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj učvrstilo je položaj preduzeća na konkuretnom tržištu. Danas firma raspolaže sa modernim  voznim parkom kamiona poluprikoličara-kipera marke Mercedes-Benz sa kojima je spremna da odgovori svim zahtevima u pogledu mesta dostave, količine materijala kao i dinamike isporuke. U budućnosti je u planu izgradnja sopstvenog servisno-tehničkog objekta koji bi smanjio troškove i angažovanje drugih firmi u vezi održavanja mašina i vozila. Novost je što spremamo otvaranje stovarišta građevinskog matrerijala i ogreva, t.j. maloprodaju. Naši artikli su sada dostupni i u trgovini na malo: šljunak, pesak, kameni agregat (tucanik), ogrevno drvo u metericama i cepanicama, ugalj raznih rudnika.

 

Sedište: 21400 Bačka Palanka, Vukovarska 19

 

uprava: Trg bratstva i jedinstva 30, TC MOZAIK,  I sprat, 021/ 750 - 085, mob: (+381) 063 - 84 - 864 - 87 (viber, sms)

 

stovarište i parking: Kralja Petra I 193/b tel: (+381) - 065 - 987 - 0428 (viber, sms)

 

Osnivač i vlasnik: Nedić Aleksandar

 

Matični broj: 08671753

 

PIB: 100496039