Trenutno pripremamo otvaranje stovarišta sledećih proizvoda:

-Prirodni dunavski pesak

-Prirodni drinski šljunak

-Kamen tucanik 0-31mm  (kamenolom "Šeševica", kamenolom "Jazovnik", kamenolom "Ravnaja", kamenolom "Rakovac")

-Kamen tucanik 0-63mm (kamenolom "Šeševica", kamenolom "Jazovnik", kamenolom "Ravnaja", kamenolom "Rakovac")

-Ogrevno drvo tvrdih lišćara u cepanim metericama (bukva, cer, jasen, bagrem, hrast)

-Ogrevno drvo mekih lišćara u cepanim metericama (topola, vrba, lipa)

-Sušeni ugalj Banovići i Stanari

informacije na: (+381) 065-987-0428   whatsapp/viber/sms